Ден на отворените врати 📚- Ученици и родители заедно за правилния български език – „Написаното остава. Пиши правилно.“