Изпълнение на дейностите по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Библиотеките като образователна среда „