Изпълнение на дейностите по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Библиотеките като образователна среда „

Поход „Търсене на съкровища“ – Дейност към НАционална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот – 2021-2022 г.

Ден на отворените врати 📚- Ученици и родители заедно за правилния български език – „Написаното остава. Пиши правилно.“