Ученици, побеждаващи всички бедствия, аварии, катастрофи и пожари (БАКП)

Днес беше последният ден от обучението на ученици по проект “ Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения „, заложено в годишната ни програма по БАКП. Обучение, започнало с теоретични знания и продължило с много практически упражнения, игри и състезания с обучителна насоченост. Едно полезно и интригуващо обучение.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

„Повишаване на капацитета на национално ниво за действия при наводнения и последващи кризи, чрез създаване и развитие на необходимата инфраструктура и методологическа рамка за подготовка на населението на територията на Република България за защита и реакция при наводнения и последващи кризи.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *