С деца на… кино!

На 28 юни 2021 г. сборна група от класове и класни ръководители посетихме киното в гр. Пазарджик. С децата се насладихме на приятната анимационна комедия „Зайченцето Питър“ – 2-ра част.

Екскурзията бе планирана като дейност към Проект №:BG05M9OP001-2.018-0011 Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване на достъпа до образование на уязвими групи в община Септември, компонент 1( интегрирана схема между ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съвместно с Община Септември.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *