Проект „We Teach DATA“

Развълнувани сме да споделим, че от октомври 2022г. ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр.Ветрен, съвместно с още 6 организации ще работим по проект на ЕРАЗЪМ +, Ключова дейност2 : Партньорства за сътрудничество“, номер на договора 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085398, „We Teach DATA , Inspire Teachers to Integrate DATA Science in STEM Subjects ( „Ние преподаваме данни. Вдъхновете учителите да интегрират науката за данните в STEM предметите“).
Координатор на проекта: РААБЕ България.
Целите на проекта включват: подобряване на ключовите компетентности на учениците за разбиране и работа с данни, както и повишаване на техните дигитални умения, информационна и медийна грамотност, комуникация и сътрудничество, създаване на дигитално съдържание, решаване на проблеми;повишаване на компетентностите на учителите успешно да интегрират и преподават DATA Science в STEM обучението;подкрепа за професионалното развитие на учителите чрез предоставяне на специализирани курсове за обучение;принос към модернизирането на STEM обучението и насърчаване използването на дигитални технологии в класната стая.
Екипът по проекта ще реализира поставените цели посредством разработването, тестването, пилотирането и популяризирането на набор от иновативни учебни материали за ученици и учители, както и на специализирани обучения. Както подсказва наименованието на инициативата, ресурсите, които ще разработим в рамките на този проект, ще бъдат с фокус върху интегриране на науката за данните в STEM предметите чрез прилагане на подходящи педагогически подходи и междупредметни връзки.
Партньорите, ангажирани в проекта включват: три училища – по едно от България, Гърция и Словакия, висше училище от Португалия, две издателства и доставчици на квалификационни курсове в образователния сектор и асоциация на учени от ИТ сектора, които работят за плавния преход към цифровите технологии в образованието.(координатор- РААБЕ България; ОУ „Св.св.Кирил и Методий“, гр.Ветрен, България; гимназия„Методка“ или Гимназията на ул. Методова в Братислава, Словакия; Училище „Платон“, Катерини, Гърция; Универсидаде Портукаленс Инфанте Д. Енрике (UPT), Порто, Португалия; Digital Idea, Лариса, Гърция; ЕКСПОЛ Педагогика, Братислава, Словакия)
Дейностите по проекта с координатор РААБЕ България ще се осъществяват в продължение на 30 месеца – от октомври тази година до март 2025.
Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на програмата на Европейския съюз за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+“.
Повече за проекта, както и какво представлява науката за данните (Data Science), може да научите на интернет страницата:

https://weteachdata.eu/bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *