Отлага се НВО за IV и X клас за учебната 2019/2020 година

Националното външно оценяване няма да се осъществи за IV и X клас това лято. Това съобщи министъра на правосъдието у нас, Данаил Кирилов, по време на извънреден брифинг. Предложението за това решение е било от Министерството на образованието и науката.

Степента на постигане на компетентността за съответния етап на учениците по решение на министър Красимир Вълчев, може да се установи след началото на учебната 2020-2021 година“ – това обясни г-н Кирилов.

Приемът за ученици в обединени училища в XI клас за следващата учебна година ще се извършва само въз основа на окончателните оценки по учебните предмети от удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средно образование.