Нивга не ще забравим! Екскурзия с деца и родители до гр. Батак – 3. и 4. клас

На 02 юли 2021 година се проведе екскурзия до гр. Батак и пещера „Снежанка“. В нея взеха участие учениците от 3. и 4. клас. Ръководители на групата бяха класните ръководители на съответните класове, заедно с учителите от целодневната форма на обучение, а именно – г-жа Петкина, г-жа Чепилова, г-н Васко и г-жа Манолова. За голяма наша радост на поканата за екскурзия откликнаха и голяма част от родителите на децата в тези класове. Събитието бе подплътено от големи дози революционен и приключенски дух. Всички успяхме да съпреживеем тъгата от злощастните събития, връхлетели гр. Батак в не чак толкова далечното ни минало. Посетените места бяха Историческият музей, Църква-костница „Св. Неделя“, а на връщане групата успя да се добере и до пещера Снежанка. В нейната прохлада успяхме да съберем както приятни емоции, така и още малко сили, за да успеем да завършим и последното 3-километрово трасе до общия ни превоз.

Екскурзията бе планирана като дейност към Проект №:BG05M9OP001-2.018-0011 Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване на достъпа до образование на уязвими групи в община Септември, компонент 1( интегрирана схема между ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съвместно с Община Септември.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *