Контакти

Адрес:

гр. Ветрен,
общ. Септември,
обл. Пазарджик,
ул. "52-ра" №2

Телефон:

Директор:
+359899956858
Канцелария:
+359898953507

Електронна поща:

ouvetren@ouvetren.eu
1301891@edu.mon.bg
info-1301891@edu.mon.bg