Екип

Педагогически колектив - 2022/2023 учебна година

Директор

Лена Парова – директор, учител по Химия и опазване на околната среда, учител по Физика

 

Главен учител

Елена Петкина – учител в начален етап

 

Учители в начален етап

Нина Василева

Анета Бързакова

Екатерина Кръстева

Васил Атанасов

Марияна Чепилова

Йорданка Манолова

Соня Шантова

Инна Краева

 

Учители в прогимназиален етап

Евелина Бикова – учител по БЕЛ и История

Величка Карчева – учител по Математика и ИТ

Иван Чардаков – учител по Английски език в начален и прогимназиален етап

Ирина Стоицева – учител по ФВС

Вероника Иванова – учител по Природни науки

Красимир Видев – учител-ГЦОУД, учител по География

Илиян Ненов – учител по ТП и ИИ

Силвия Димитрова – учител-ГЦОУД и учител по Музика

 

Гинка Самунджи – Ресурсен учител

Нели Пенкова – Училищен психолог

Любниела Дойчева – Логопед

Педагогически колектив към ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Ветрен, 2021/2022 г.