Денят на християнското семейство беше отбелязан тържествено съвместно с родителите и близките на нашите прекрасни ученици, учителите и гостите ни от партньорските училища по проект „Едно училище за всички“ към Център по приобщаващо образование – ОУ „Христо Ботев“-с.Брестница и СУ „Нешо Бончев „-гр. Панагюрище. (това е поредната ни обменната ни визита, в която ние сме домакини).
Събрахме се като едно голямо семейство-семейството на нашата училищна общност. В организираните ателиета деца, родители, баби и дядовци, учители заедно плетяха, апликираха, рисуваха, лепяха счупени вази, подготвяха коледни украси, участваха в артистичното ателие и в ателието за танци и всичко това с помощта на водещите- Дани от 6 клас и г-н Васко.
Всички заедно се забавляваха!
Част от нашето училищно семейство беше и кмета на град Ветрен – Радослав Лютаков, на който винаги можем да разчитаме, а и той на нас. Благодарим му за всичко!
Нашите приятели от партньорските училища имаха възможност да наблюдават една от нашите дейности планирана в приоритет „Партньорство с родителите“ . След прекрасното тържество имахме възможност за седнем и обсъдим заедно предизвикателствата ,пред които сме поставени. Да получим обратна връзка и да начертаем бъдещите си планове. Скъпи приятели, благодарим ви, че бяхте част от нашия празник.